Termeni și condiții

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Tenger Matyas PFA(www.rametenger.com) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Cumpărătorul le furnizează.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.rametenger.com, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a www.rametenger.com și dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către www.rametenger.com în activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vanzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termeni și Condiții ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita stergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Tenger Matyas PFA Baia Mare Bd. Unirii 11/16, vă puteți exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:

- o data pe an, confirmarea faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

- intervenirea asupra datelor transmise;

- opunerea la prelucrarea datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

- solicitarea stergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Renunțarea la cumpărare

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. Renunțarea la cumpărare se aplică doar persoanelor fizice.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Definiții:

Vânzător - societatea comercială : Tenger Matyas PFA cu sediul Baia Mare Bd. Unirii 11/16, CUI:31986349, F24/1541/2013

Cumpărător – persoană fizică sau juridică ce lansează o Comandă.

Comandă – documentul electronic, ca mod de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Produse și Servicii iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Produse și Servicii și să achite contravaloarea acestora.